علبة معدنية أسطوانية سعة 4 كيلو

معلومات إضافية

*ارتفاع محصولات به خواسته مشتری قابلیت سفارشی سازی خواهد داشت

توضیحات تکمیلی